Monthly Archives: July 2016

ABN AMRO en veiligheid: ramkoers

Sind een dag of wat popt dit op, zo af en toe:

Screenshot 2016-07-09 00.26.34

Ziet er leuk uit. Okee, doe maar.

Screenshot 2016-07-07 00.27.37

Wat? De Java SE 6 die sinds zestien April tweeduizend-dertien (2013!!) End-Of-Life is, en geen security updates meer krijgt? Waarom moet ik voor telebankieren een potentiële backdoor van hier tot post-Brexit London installeren?

Sorry ABN AMRO, maar  is de enige mogelijke reactie op dit verzoek.